before

Stor glæde i Code of Care over donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond

10. november 2021


Code of Care har i samarbejde med erhvervslivet og Holstebro Kommune søgt om midler til at hjælpe udfordrede unge i uddannelse og job i udviklingsindsatsen – Care for Young. Det bakker Den A.P. Møllerske Støttefond nu op om med en donation til et femårigt udviklingsforløb.

Et trinbræt videre i livet

Midlerne fra Den A.P. Møllerske Støttefond er doneret til at kickstarte metodeudvikling af veje for unges uddannelses- og jobmæssige livsbane. Formålet med Care for Young er, at de unge skal opleve en anderledes tilgang til livsmestring gennem kontakten til erhvervsfolk, som vil hjælpe dem på rette vej. Desuden vil sundhed, økonomi og netværk være væsentlige dele af arbejdsdagen i Care for Young indsatsen. Løbende vil de unge, med deres nye erfaringer på CV’et, kunne tage skridtet videre til en uddannelse eller et job i lokale virksomheder.

Den tætte kontakt til erhvervslivet er vigtigt. Care for Young initiativet, som en række erhvervsfolk i Holstebro har været med til at udtænke, skal nu sættes i værk i Code of Care Huset i Holstebro. Det betyder, at det gule hus tæt ved åen hen over vinteren åbner som en arbejdscafé for iværksættere og erhvervsliv, hvor udfordrede unge i Holstebro Kommune får et trinbræt at springe i uddannelse eller job fra.

”Vi er utroligt stolte og glade for, at Den A.P. Møllerske Støttefond finder indsatsen værdig til deres opbakning. Det giver os mulighed for at tage nogle store skridt frem med at hjælpe unge på vej i uddannelse og job” siger sekretariatschef i Code of Care, Lone Østergaard, om donationen.

Opgaver i og ud af huset

Care for Young bliver en del af Code of Care Huset, og derfor vil de besøgende blive modtaget af unge mennesker, som skal lære at ”gå på arbejde”. De unge vil få opgaver inden for madlavning, servering, arrangementer samt opgaver, kaldet lynjob, ud af huset i andre virksomheder.

Lynjob er en mulighed for alle virksomheder i Holstebro og omegn for at få en ung ind på timebasis til ad hoc-opgaver her og nu. Præmissen for Care for Young er, at det netværk, som der skabes for de unge, vil lette deres adgang til at komme i job. Jobbet kan så danne grundlag for, at den unge bliver bevidst om, hvilken uddannelse der skal være livsvejen.

Tæt samarbejde med kommunen

Holstebro kommune er med til at metodeudvikle og vil inddrage erfaringer og viden samt udvikle ny viden i forhold til få unge godt på vej i livet.

”Et tæt samarbejde mellem Holstebro Kommune, lokale virksomhedsledere og Code of Care udmønter sig i projektet, og det kommer unge i vores kommune til at kunne drage nytte af. Mulighederne er mange, når vi rækker hånden frem mod hinanden og mod dem, som har brug for ekstra hjælp, og det glæder mig at Care for Young nu modtager midler til at udnytte disse muligheder” udtaler Erhvervs – og arbejdsmarkedschef Søren Landkildehus, Holstebro Kommune.

Kommunen bidrager ligeledes til at finansiere indsatsen og vil være med til at udbrede resultaterne til andre kommuner i form af erfaringsopsamling og vidensdeling.

Til gavn for alle

Mange erhvervsledere vil gerne bruge deres eget menneskelige overskud på at hjælpe andre. Det har Code of Care Task Forces rundt i landet arbejdet med i en årrække med stor succes.

Med udgangspunkt i Code of Care Holstebro, bestående af socialt engagerede virksomhedsledere, har organisationen udviklet metoder og aktiviteter, som er med til at inspirere endnu flere virksomhedsledere til at tage et socialt ansvar i egne virksomheder. De erfaringer, der er gjort, løftes ind i udviklingsprojektet, Care for Young.

Stifter af Code of Care, Peter Nørgaard, er stolt af de resultater, der er skabt og de, der nu kan skabes:

”Vi håber og tror på at de virksomheder, der i dag tager et socialt ansvar, og endnu flere virksomhedsledere, vil være med til at hjælpe de unge på vej. Det giver mening – det er det vi har drømt om, så stor tak til Den A.P. Møllerske Støttefond.”

”Projektet vil bidrage positivt til vores velfærdssamfund samtidig med, at den menneskelige værdi i projektet er meget stor. De unge mennesker fortjener vores opbakning til at udleve deres drømme. Derfor vil vi også appellere til virksomhedsledere, der vil bidrage i den kommende Code of Care Task Force, om at kontakte os.” afrunder Lone Østergaard.