before

Task Force

Code of Care Task Forcen er et actionorienteret team bestående af virksomhedsledere, offentlige instanser og civilsamfundet. Denne ”velfærdsalliance” samarbejder om at skabe inklusion af mennesker med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer – samt sikre arbejdskraften til virksomhederne. I samarbejdet nedbrydes silotænkning, og der udvikles og afprøves nye innovative løsninger på komplekse beskæftigelsesudfordringer.

I samarbejde med jobcentrets ledelse identificeres en målgruppe/udfordring, som virksomhedslederne skal komme med løsningsforslag til. Virksomhedslederne involveres i udvikling, planlægning og igangsættelse. Denne involvering sikrer vejen frem mod implementering.

Formål:
Et øget socialt ansvar i flere virksomheder og derigennem jobskabelse til mennesker med udfordringer i livet.

Deltagere:
20-25 virksomhedsledere, jobcenterledelse og projektkoordinator samt Code of Care facilitatorer. Der kan inddrages f.eks. uddannelsesinstitutioner eller andre interessenter.

Location:
Møder og arrangementer afholdes i Task Forcens virksomheder.

Tid:
De enkelte Task Force møder tager typisk 2-2,5 time. Der afholdes ca. 6 møder om året.

Klik her – og se eksempler på actions, som Code of Care Task Forces har gennemført.

Skriv eller ring til Code of Care for at få uddybet processen med opstart og drift samt skabte resultater i en Code of Care Task Force.

Se videoen herunder fra Den Involverende Strategiproces i Ishøj.