before

Historie

Erhvervslivet tager ansvar
Flere end 100 erhvervsfolk mødte den 14. april 2011 op for at overvære stiftelsen af Code of Care, som foregik i Erhvervsparken Nupark i Holstebro.

Midt- og vestjyske virksomheder skal blive bedre til at rumme mennesker med psykiske, fysiske og sociale udfordringer. Det er budskabet i Code of Care, en helt ny forening, der blev stiftet den dag.

Vi skal stå ved vores ansvar
Bag initiativet står direktør Peter Nørgaard fra virksomheden Creative Company, der i årevis har været kendt for at hjælpe udsatte mennesker tilbage på arbejdsmarkedet. Om Code of Care fortæller Peter Nørgaard:

– Vi føler at der er et behov for at hjælpe mange af de, der er tabt i systemet, og som står udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet. Dem skal vi på en eller anden måde have virksomhederne til at tage et ansvar for. Virksomhederne har i mange år skubbet ansvaret for gruppen ud til kommunerne, som reelt ikke har en chance for at gøre noget ved det.

Store roser
Foreningen får store roser med på vejen af blandt andre tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen og professor Steen Hildebrandt fra Institut for Ledelse på Aarhus Universitet.

– Det er et meget, meget vigtigt initiativ, som kommer på det helt rigtige tidspunkt. Samtidig må erhvervslivet indse, at de virksomheder, der ikke tager socialt ansvar på den her måde, får problemer på bundlinjen fremover, siger Steen Hildebrandt.

Pulje tilkendt fra STAR
I juli 2018 får Code of Care tilkendt deres første pulje fra STAR – en pulje, hvor Code of Care lovede at skaffe 230 jobs, MEN skaffede imponerende 950 jobs.

Politikerne på Christiansborg har i 2020 sat fokus på virksomhedernes sociale ansvar og har nu, på baggrund af Code of Cares jobresultater, tildelt over 7 millioner kroner til organisationens arbejde.

Puljemidlerne, som er tildelt, er øremærket til at skabe jobs gennem virksomhedernes engagement i det sociale ansvar ud fra tanken om at ”socialt ansvar er et fælles ansvar”.

– Det er en stor ære at få tildelt ressourcer til at arbejde videre for, og vi vil gøre os umage for at leve op til anerkendelsen, giver sekretariatschef Lone Østergaard udtryk for.

– Vi kan nu udvide organisationen og udbrede vores arbejde til flere dele af landet, og det er der brug for. Vi har et velfærdssamfund, hvor vi har en halv million mennesker på offentlige ydelser. Det er menneskeligt spild, og derfor skal vi skabe plads i vores virksomheder til dem. Vi har mange forskellige små opgaver, som kan stykkes sammen til et småjob. Det handler om at finde den menneskelige og finansielle balance i virksomhedens strategi, fortsætter hun.

Code of Care og de samarbejdende Jobcentre og Task Forces kvitterede med over 2600 skabte jobs fra maj 2020 til og med oktober 2022.

En række virksomhedsledere investerer i Code of Care Huset
Lokale virksomhedsledere har etableret CAREinvest ApS og 1. maj 2020 opkøbt ejendommen Brotorvet 2 for at give Code of Care ideelle forhold til at arbejde for, at endnu flere virksomhedsledere skal se værdien af at tage socialt ansvar.

Der etableres på adressen et coworkingspace – et netværksskabende hus, hvor erhvervslivet og unge mødes. Der skal opbygges en cafédel i front mod gågaden. I denne del vil en disk være omdrejningspunktet, hvor man henvender sig for at benytte huset. Disken bemandes af husets daglige leder samt 3-5 unge mennesker. Huset vil blive benyttet af såvel lokale som virksomhedsledere fra andre dele af Danmark. Denne åbne form for skrivebordsbooking er i fremdrift rundt i landets byer, og stedet vil være det første af sin slags i Holstebro og det første i Danmark med et socialt sigte.

I marts 2022 åbnede Café Care – en hyggelig café med stort hjerte midt i Holstebro centrum. Et af formålene med Café Care, udover at lave lækker mad og give god service til vores gæster, er at hjælpe unge mennesker fra lokalområdet videre i livet. I Café Care vil du udover det faste personale, kunne møde unge mennesker, der er en del af vores Care for Young-projekt.

Hos Code of Care tror vi på, at alle har værdi. Derfor har vi startet Care for Young, der har til formål at hjælpe unge mennesker, som har brug for en hånd i livet, og få dem på rette spor. I caféen får de unge mennesker en tilknytning til arbejdsmarkedet. Café Care er for alle, men vi har også et særligt tilbud for soloselvstændige og virksomheder.