Download Code of Care film

Vil du gerne vise dit netværk, hvad det er for et fælleskab, du er en del af?

På denne side kan du download 3 Code of Care film, som hver især viser; hvem vi er i Code of Care, hvad vi laver, hvorfor vi tager et socialt ansvar, og hvorfor vi rigtig gerne vil have dig med!


Download og se filmen: Code of Care Thy inviterer til “Find et Match i Vildmarken”

I denne film præsenteres du for et af Code of Cares mange events.
Find et Match i Vildmarken er et forsøg på at innovere den klassiske jobsamtale. Under en teltdug ved Lodbjerg Fyr er unge ledige og virksomhedsledere fra Thy samlet for at snakke om et muligt småjob.


Download og se filmen: Code of Cares InnovationsTræf 2020 – Et stærkt fællesskab

I denne film er fællesskab et nøgleord. Filmen viser sammendrag fra vores Innovationstræf – en innovationsfabrik med ide- og tankeudveksling mellem erhvervsledere med erfaring i – eller nysgerrighed på – socialt ansvar og jobcentrenes engagerede medarbejdere.

Klik her – og se filmen


Download og se filmen: Task Force opstart i Norddjurs

I denne film inviteres du med til Task Force opstart i Norddjurs – en opstart, hvor Task Forcen gennem dialog og samarbejde finder den fælles vision ud fra den involverende strategiproces.


Download og se filmen: To Care or Not i Code of Care Fredericia

I denne film afholder Code of Care Fredericia et stort event, hvor mere end 100 erhvervsledere er samlet. Det store tema for aftenen er socialt ansvar. Denne aften bliver der spottet 74 småjobs, imens Steffen Brandt og Charlotte Schultz forkæler de fremmødte med skøn musik.


Download og se filmen: Code of Cares fantastiske rengøringshjælp, Hazna

I denne film kan du se, hvordan vi i Code of Care tager et socialt ansvar. Hver tirsdag laver Trine og Hazna en indkøbsliste, så Hazna kan handle ind og lave dejlig frokost til hele kontoret. Hazna er ansat i et småjob på 4 timer – et småjob, hvor Hazna er en del af et fællesskabet – mere care mindre mig.